Home » Auto » Co bychom měli požadovat od autožárovek

Co bychom měli požadovat od autožárovek


ProÄ je dobré nakupovat znaÄkové výrobky

Záruka – u neznaÄkových autožárovek nelze poÄítat s nÄ›jakou zárukou, dávejte rovněž dobrý pozor na obchodní podmínky nÄ›kterých prodejců, záruka je jednou z garancí prodeje a máte na ni plné právo. U výrobce Philips, Bosch, nebo Osram by se nemÄ›lo stát, že narazíte na problém se zárukou, a že nebudete mít nárok na výmÄ›nu vadného kusu. Mimochodem, poÄet závad pÅ™ed ukonÄením deklarované životnosti bývá u tÄ›chto výrobců řádovÄ› jen v desetinách procent.
Deklarovaná životnost – znaÄkový výrobek vždy Å™idiÄe informuje, kolik hodin lze oÄekávat, že bude v provozu. Životnost je ovlivnÄ›na výkonem, u žárovek s dalekým osvitovým kuželem poÄítejte s životností nižší a naopak modely vyvíjené pro ekonomický provoz svítí slabÄ›ji, ale o poznání déle.

světla auta

SvÄ›telný tok – pÅ™edpisy stanoví jeho hodnotu na hranici 1500 lumen plus mínus urÄité rozmezí. To vÅ¡ak může znaÄnÄ› kolísat napÅ™Ã­Ä spektrem mnoha producenty osvÄ›tlovací techniky. VÅ¡ichni renomovaní výrobci garantují rozptyl maximálnÄ› do deseti procent, u typů „no name“ to může být různé – buÄ budete protijedoucí Å™idiÄe oslňovat pÅ™i vyšší svítivosti, nebo naopak neuvidíte na cestu.
Požadovaný příkon – u znaÄkového výrobce máte jistotu, že příkon skuteÄnÄ› odpovídá homologaci vaÅ¡eho svÄ›tlometu, u osobních vozidel je to 55 W. NÄ›které podezÅ™ele levné žárovky mohou mít příkon velmi rozdílný.

dálnice

Barva svÄ›tla – tu lze volit mezi teplejšími nebo chladnÄ›jšími odstíny. To je velmi zásadní parametr, neboÅ¥ každému Å™idiÄi vyhovuje jiný styl jízdy, každý z nás jezdí v jinou denní dobu a za jiných podmínek. Nutno vÅ¡ak podotknout, že právÄ› chladnÄ›jší barva bílého svÄ›tla více stimuluje pozornost, zajiÅ¡Å¥uje spíše bdÄ›lost a podporuje ostražitost. PÅ™ipomíná totiž denní sluneÄní svÄ›tlo kolem poledne.
Délka osvitu – nÄ›které speciální typy znaÄkových výrobků jsou vyvíjeny pro noÄní jízdy mimo mÄ›sto, kde se doslova poÄítá každý metr navíc. Podstatné vÅ¡ak je, aby svÄ›tlomety neoslňovaly Å™idiÄe v protismÄ›ru, a aby zároveň byl dobÅ™e patrný Å¡irší úhel u pravé krajnice, kde se pohybují cyklisté a chodci.