Home » Sport » Posiluje celá rodina

Posiluje celá rodina


Fyzickou kondici je nutné udržovat celý život. Ideální jsou sporty, které je možné provozovat od jara do podzimu v přírodÄ›. AÅ¥ už to je rychlá chůze Äi v pozdÄ›jším vÄ›ku s pomocí hůlek, tak bÄ›h. Kterým si mnozí z nás nejen procviÄí vÅ¡echny svaly v tÄ›le, ale mnohdy je tento pohyb i dobrým pomocníkem pÅ™i udržování váhy. Rovněž jízda na kole je vítaným sportem nejen pro dospÄ›lé, ale i dÄ›ti. SpoleÄné vyjížÄky do blízkého okolí lze provozovat i s menšími ratolestmi. Výjezdy po horských terénech vyhledávají pÅ™edevším muži. Kteří si tak doplňují potÅ™ebnou dávku adrenalinu. Ženy zase vítají spoleÄné výlety na kolech s přáteli, zakonÄených příjemným posezením u zaslouženého obÄerstvení.

V létě na kole

V zimních mÄ›sících je hlavním sportem lyžování. A obzvláštÄ› to na běžkách si získává Äím dále tím vÄ›tší oblibu. Do vyježdÄ›ných stop vyrážejí Äasto celé rodiny. Protože pohyb na Äerstvém vzduchu je prospěšný vÅ¡em generacím. Kryté bazény jsou další z možností, jak udržet svoje tÄ›lo ve formÄ› i pÅ™es zimu. Plavání, sauny, vířivé vany Äi rehabilitaÄní masáže jsou balzámem pro tÄ›lo. Ve sportovních halách lze provozovat i kolektivní sporty. V teple a pod stÅ™echou tak je možné tÄ›lo rozhýbat pÅ™i volejbalu, nohejbalu, fotbalu a košíkové. StejnÄ› tak tenisu Äi badmintonu. Milovníci bruslení si mohou kondici udržet nejen u krasobruslení. Ale na ledÄ› se Äasto zapotí i hráÄi hokeje.

V zimÄ› v posilovnÄ›

Pokud pÅ™ece jenom padne rozhodnutí, že pohyb je potÅ™eba provozovat i doma, poÅ™iÄte celé rodinÄ› posilovací fitness zařízení. Pro zaÄátek je dobrou volbou jednofunkÄní, aby si tÄ›lo na pravidelnou tÄ›lesnou zátěž postupnÄ› pÅ™ivykalo. AÅ¥ už to je běžecký pás, veslovací  a vycházkový trenažér, stroj posilovací i ten, který je urÄen k udržení optimálního rozmÄ›ru pasu. Sedy a lehy s úchopem Äinek jsou tím zásadním pohybem pÅ™i rozhýbání celého tÄ›la. Existují i zařízení multifunkÄní, které nabízejí vÄ›tší poÄet tréninkových funkcí. PÅ™esnÄ› podle potÅ™eb každého cviÄence. Pro jejich velikost je už ale potÅ™ebné vyhradit v bytÄ› samostatnou místnost. Vybavenou klimatizací.