Home » Www » Webové stránky

Webové stránky


Webové stránky jsem navÅ¡tÄ›vovala každý den. A chtÄ›la jsem taky umÄ›t webové stránky vytvářet. Jenže to není úplnÄ› jednoduché. Já jsem si myslela, že to jednoduché je. OvÅ¡em jsem se hodnÄ› spletla. A teÄ vytvářet webové stránky je hodnÄ› složité. Myslela jsem si, že když se o to budu snažit a uÄit se, tak to bude lepší. Ale ovÅ¡em opak byl pravdou. Čím víc jsem o tom Äetla, tak tím víc to bylo opravdu těší pochopit. NevÄ›dÄ›la jsem, kde a jak zaÄít. A proto jsem si Å™ekla, že jakmile nÄ›co málo pochopím, tak si o tom zjistím i více informací. A protože jsem byla Å¡ikovná, tak jsem docela zaÄala rychle vÅ¡echno chápat.

Bez poÄítaÄe být nemohu.

OvÅ¡em ale není vÅ¡echno dokonalé. VždyÅ¥ já jsem si Å™ekla, že bych jistÄ› potÅ™ebovala asi nÄ›jaký kurz. OvÅ¡em kurzů je opravdu mnoho. Záleželo na tom, jaký kurz mám asi vybrat. Jestli by byl kurz pro pokroÄilé, zaÄáteÄníky nebo mírnÄ› pokroÄilé. To byla velká otázka. Jenže já jsem se chtÄ›la opravdu ve webových stránkách moc zlepÅ¡it. Znala jsem pouze základy.

Ráda se vzdělávám.

A jak vÅ¡ichni víme, tak základy nestaÄí absolutnÄ› nikde. Byla jsem asi nahraná a teÄ když jsem se chtÄ›la pÅ™ihlásit do nÄ›jakých kurzu, tak mi Å™ekli, že je mají plno. A co jsem mÄ›la tak dÄ›lat? A nevÄ›dÄ›la jsem, kdy zaÄít. Říkala jsem si, že je to asi osud anebo že jsem vám na webové stránky úplnÄ› vykaÅ¡lat. A nic nedÄ›lat. Jenže já jsem to nevzdala. Stoupla jsem si do fronty. Koupila jsem si dvÄ› knihy o poÄítaÄích a taky jak na webové stránky. Řekla jsem si, že příští rok urÄitÄ› půjdu do toho kurzu. A naÅ¡tÄ›stí se mi to vyplatilo. TeÄ už mÄ› odepsali, že mÄ› vezmou. A byla jsem nadÅ¡ená, protože příští rok mám nástup do kurzu. A tak chci být pÅ™ipravená. A proto se díky knihám taky tomu víc budu vÄ›novat. Myslím, že pozitivní zkuÅ¡enosti se vždycky vyplatí a že je pÄ›kné, když se ÄlovÄ›k stále uÄí. Je totiž vždy co. A jak to máte vy?