Home » Auto » Musíte být iniciativní i Vy

Musíte být iniciativní i Vy


Když vezmeme obyÄejnou domácnost, ve které probíhá běžný život, věřte, že i v takové domácnosti dokážete uÅ¡etÅ™it peníze. RozhodnÄ› se už o úspornost staráte, tÅ™eba tím, že se v domácnosti ÄastÄ›ji vaří, protože tím se dá také uÅ¡etÅ™it. ZvláštÄ› tehdy, je-li zapotÅ™ebí k úpravÄ› jídel plyn, který je levnÄ›jší, než elektrický sporák.
Ale Vy můžete Å¡etÅ™it dál, a pÅ™itom to nijak neovlivní plynulý chod Vaší domácnosti. Dokonce takové Å¡etÅ™ení penÄ›zi nikomu v domácnosti nepÅ™idá ani další námahu, nebo neubírá drahocenný Äas.
tři elektroměry
Je to tak jednoduché.
Úsporné osvětlení v podobě žárovek, nebo zářivek je tím zázrakem, který zajistí viditelnou úsporu Vašich peněz.
Možná se už teÄ malinko posměšnÄ› usmíváte, že firmy potÅ™ebují prodat ty zatracenÄ› drahé žárovky. Ale vezmÄ›te do ruky kalkulaÄku a poÄítejte.
· SpoÄítejte výkony VaÅ¡ich žárovek, byÅ¥ jen v jedné místnosti za jeden jediný rok. Kolik to hodí? Docela dost.
· Potom spoÄítejte výkony potenciálních úsporných žárovek, nebo zářivek ze jeden jediný rok, a ejhle! Copak se stalo? Čísla jsou víc, než pÅ™ijatelná, viÄte?
· Vy si můžete dokonce spoÄítat i náklady na pořízení a porovnat, kdy se Vám tyto náklady nejen vrátí, ale také, kdy Vám pÅ™inesou úsporu!
· A další podstatnou vÄ›cí je jejich životnost. Jak Äasto budete muset nahrazovat VaÅ¡e stávající žárovky?
zářivka v ruce
Každá VaÅ¡e úsporná zářivka, nebo úsporná žárovka, kterou od této chvíle budete používat, Vám neroztoÄí elektromÄ›r tak, abyste se zhrozili vysokého odbÄ›ru. Naopak, budete se divit. Ale jen v tom kladném slova smyslu.
Nespoléhejte tedy jen na úlevy od poskytovatele elektrické energie a buÄte aktivními lidmi tím, že si pořídíte úsporné zářivky a žárovky do VaÅ¡eho domova. Úsporu zdvojnásobíte.
Víte, jak pÄ›kné bude, až Vám oproti ostatním letům bude koneÄnÄ› poskytovatel snižovat mÄ›síÄní zálohy na elektÅ™inu pÅ™i roÄním vyúÄtování?