Home » Auto » Světla musí být naprosto v pořádku

Světla musí být naprosto v pořádku


Brzy tma a Äasté mlhy, sychravo a sněžení, to jsou velmi nebezpeÄné kombinace, které ovÅ¡em k takovému období patří. Je naprosto důležité, si vždy zkontrolovat veÅ¡keré osvÄ›tlení, abychom nejen dobÅ™e vidÄ›li ve snížených podmínkách, ale zároveň byli i vidÄ›t. Jen tak můžeme mnohému nebezpeÄí pÅ™edejít. Jenomže problém nemusí být jen v autožárovkách, které nebudou svítit. VÄ›tší nebezpeÄí může být ve funkÄnosti svÄ›tlometů v autÄ›. PrávÄ› střídavé poÄasí má na svÄ›domí mnohé nehody. Když se auto zakoupí, tak svÄ›tlomety jsou nové, Äiré a nikoho nenapadne, že jednou tomu tak nebude. Jenomže používáním kryty zajdou a také jsou i hodnÄ› poÅ¡krábané. Tudíž ani ta nejlepší a nejsilnÄ›jší žárovka je neprosvítí. Aby nám spolehlivÄ› fungovaly potkávací, dálková a mlhová svÄ›tla, tak nám v tom skuteÄnÄ› nepomůže nová halogenová žárovka H7 v pÅ™edních svÄ›tlometech, pokud budou ve Å¡patném stavu.

světlo

Chce to změnu

Není nic jednoduššího si objednat nové a ty vymÄ›nit, ale musíme poÄítat, že nás to vyjde i na řádku tisíců korun. S daleko nižšími náklady si můžeme vystaÄit, když zakoupíme sadu na jejich obnovu. Zlepšíme tím nejen jejich úÄinnost, uÅ¡etříme hodnÄ› penÄ›z a výsledek je jako Äistý blesk z nebe. Sada je urÄena k leÅ¡tÄ›ní produktu, který je vyrobený z plastu. Obsahuje vÅ¡echno, co potÅ™ebujeme a nemusíme být zrovna žádní profesionálové. V balení nalezneme smirkové papíry s úchyty, leÅ¡tící pastu s houbiÄkou a ubrousky pro ochranu jejich povrchů. Materiál po použití uzavÅ™eme a uschováme, je zde dávka zhruba na 4-6 údržbových prací, spíš záleží na tom, jak moc je velký rozsah poÅ¡kození. Na druhou stranu je ihned viditelný výsledek a také dlouhodobý úÄinek, což se skuteÄnÄ› vyplatí.

žárova

Repasujeme kryty

  1. Oblepíme okolí světlometů malířskou páskou, abychom nepoškodili lak.
  2. Do úchytu nalepíme smirkové papíry a budeme s nimi brousit povrch krytu všemi směry na mokro, dokud nezískáme rovný a matný povrch.
  3. Pomocí houbiÄky a pasty leÅ¡tíme, dokud nedosáhneme průhlednost.
  4. KoneÄné leÅ¡tÄ›ní spoÄívá v té fázi, kdy je svÄ›tlomet suchý a my si vezmeme na pomoc hadřík.
  5. JeÅ¡tÄ› nám tu zbývá hadřík s ochrannou látkou a na ten pÅ™ichází právÄ› teÄ ta správná chvíle. PÅ™etÅ™eme a necháme 30 minut působit. A máme hotovo.